Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wystawianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Dz. U. nr 6 z dnia 24 stycznia 2000 roku z późniejszymi zmianami są przyjmowane poprzez wpłatę na konto szkoły:

mBank ODDZIAŁ KORPORACYJNY KOSZALIN
Nr 14 1140 1137 0000 2160 7700 1001

     opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł
     opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 zł