Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych, niezbędna do uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego.