Poniżej publikujemy harmonogram godzin dostępności nauczycieli w naszej szkole, podczas których nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. Ze względów praktycznych wskazane byłoby, by rodzice przed terminem swojego przybycia do nauczyciela, napisali do niego taką informację przez komunikator dziennika elektronicznego.
Proszę pamiętać, że nauczyciele mogą być w dwóch naszych lokalizacjach (ul. Jedności 9 lub Wańkowicza 26), o czym informuje litera "J" lub "W" po wpisanym przedziale czasowym. Warto także sprawdzić, czy dany nauczyciel nie jest np. na zwolnieniu lekarskim.