Oto terminy następnych planowanych zebrań Wychowawców klas z Rodzicami/Opiekunami prawnymi:

    *) wtorek 07.03.2023 r. kl. IV (tylko maturalne)

    *) wtorek 04.04.2023 r. kl. I-IV

    *) wtorek 06.06.2023 r. kl. I-IV (bez maturalnych)